RMbanner

משך שנים אנו מתמקדים במתן שירותי רישום מקרקעין לכל חברה: גדולה או משפחתית, פרטית או ממשלתית, קבלנית או משכנת.

אנו מציעים שירות אדיב ויעיל לחברות המבקשות את טיפולנו הן בנכסים בודדים והן באלפי נכסים במקביל, ומתאימים את השירות לצורכי החברה, תוך מתן יחס אישי לעובדי החברה ולאנשי הקשר שלה.

אנו מעניקים ליווי אישי בכל תהליך העברת הנכס מהחברה או מהקבלן לרוכש, החל מהחתמתו על חוזה הרכישה, תוך רישום הפרצלציה והבית המשותף, ועד לגמר רישום הזכויות על שמו.

אנו מבצעים את תהליך הרישום מראשיתו, ובמידת הצורך מתחילים ברישום פרצלציה, נקודתית או רחבת יריעה: רישום ע"פ תש"צ וע"פ תב"ע, רישום פעולות איחוד וחלוקה, זיקות הנאה, ביטול או ייחוד הערות והעברות למקרקעין גובלים.

לאחר מכן, אנו רושמים על הקרקע את הבית או הבתים המשותפים, לרבות בתים הכוללים הצמדות והמורכבים ממספר מבנים ו/או כניסות. בהמשך אנו מטפלים ברישום זכויות, חובות, משכנתאות והערות אזהרה.

למשרדנו מיומנות נפרדת לטיפול ברישום באזור יהודה ושומרון.

קיימת אפשרות לקבל מאיתנו שירות ספציפי, לרישום הפרצלציה או הבית המשותף בנפרד, וכן לרישום זכויות נקודתי של כל מספר יחידות.

משרדנו רכש נסיון עשיר גם בביצוע עבודות רישום מיוחדות, כדוגמת תיקון טעויות סופר על סוגיהן, ביטול ורישום מחדש של צווי רישום בית משותף, תיקון צווי בית משותף, לרבות תיקון שטחים, רישום תוספות בנייה, ופיצול או איחוד דירות בבית המשותף.

משרדנו פיתח קשרי עבודה שוטפים עם מנהל מקרקעי ישראל, לשכות רישום המקרקעין, לשכות המפקחים על רישום המקרקעין, לשכות הסדר המקרקעין, המנהל האזרחי ביו"ש, הבנקים למשכנתאות ומערכת מיסוי המקרקעין, בכל רחבי הארץ.